รพ.สิริโรจน์ ฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

 

 

โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต (Phuket International Hospital) ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมบ้านไทย บีช  รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง ภูเก็ต ในการนำทีมพยาบาลวิชาชีพ ฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถให้การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้เความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรมอีกด้วย

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments