Error
  • There was a problem loading image 50-7-728x485.jpg

เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ประชุมครั้งที่ ๒)

 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ประชุมครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments