อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งผู้ว่าฯ นิสิต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 08.00 . ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมส่ง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสัญญา ศรีเมือง นายโอภาส ชอบดี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และนางวาสนา ศรีวิวัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments