สนง.วัฒนธรรม ประชุมชี้แจง พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธร ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วิทยากร ผู้ประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวดภูเก็ต กล่าวว่า ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ นับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เห็นได้จากพฤติกรรมการเลียนแบบตัวละครทั้งในภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าการลอกเลียนแบบดังกล่าว มักเป็นไปในทางลบจนก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด เกิดการเรียกร้องจากประชาชน ไปจนถึงคดีสะเทือนขวัญอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกมองในแง่ลบและเป็นจำเลยต่อสังคม ในการดำเนินการที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ก็มิได้นิ่งนอนใจ มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ ตักเตือน หรือหากจำเป็นก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด ซึ่งการกระทำทางกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นการตรวจสอบและควบคุมอันเป็นเชิงลบ ก่อให้เกิดปัญหากับสำนักงานวัฒนธรรมและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนังงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการฯในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดี่ยวกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีของหน่วยงานราชการกับผู้ประกอบกิจการ

 

นอกจากผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ในวันนี้ยังมีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการตรวจตราตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมด้วย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments