Error
  • There was a problem loading image 1518769226084-728x485.jpg

ภูเก็ต แถลงข่าวงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560

 

 

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้

เมื่อเวลา 13. 3 0 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนางกรทิชาต์ วัฒนพันธ์ เลขานุการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วม

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 18 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรม อันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้ไว้ลูกหลาน ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ร่วมกัน อุดหนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-18 มีนาคม 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้า เมืองถลาง การแข่งขันจักรยานคันทรีครอส และวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง การทําบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมพิเศษ การแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 จัดพิธีอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ชมการแข่งขันจักรยานคันทรีครอส และวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง ณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 ถึง 18 มีนาคม พระนวกะ ( พระบวชใหม่) ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต

วันที่ 9-11 มีนาคมผู้ประกอบกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง อาทิวัดพระนางสร้าง วัดพระทอง นกนางดับ บ้านท้าวเทพฯ วัดม่วงโกมารภัจจ์ เป็นต้นและจัดการอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่บุคลากรครูที่สอนทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วันที่ 12 มีนาคมเวลา 06.00 น กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์พลังนะเพื่อนที่อนุสรณ์ สถานเมืองถลางตำบลเทพกระษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแด่ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลางณสวนพระพุทธศาสนา วัดม่วงโกมารภัจจ์ตำบล เทพกระษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 มีนาคมเวลา 17.00 นอน ช่วงเย็น พิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางณสวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ตำบลเทพกระษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

 

วันที่ 13 มีนาคม พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคมขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางลานศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆณบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรีอำเภอเมืองอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเที่ยวฟรีชมฟรี ร่วม สัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 18 มีนาคม 2560 ณอนุสรณ์สถานทุ่งถลาง ชนะศึก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments