ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุน ร.ร.บ้านแหลมทราย

 

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุน ร.ร.บ้านแหลมทราย

 

 

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต
มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนโรงเรียนบ้านแหลมทราย ตาม “ โครงการอาหารกลางวันจากท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ชุมชน”
เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยาน ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน โดยส่งเสริมให้โรงเรียน
ใช้พื้นที่ว่างเปล่า ปลูกพืช ผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพาะเห็ด ใช้ประกอบอาหาร เป็นอาหารกลางวันแก่ นักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments