Error
  • There was a problem loading image 45-696x465.png

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตขอผู้ไปฮัจย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมอร์ส ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก

 
ภูเก็ตตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ซาอุ ผู้ว่าฯ เน้นย้ำฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส
 
 
วันนี้ (11 ส.ค.)ที่ห้องประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2558 โดยมีนางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ สิรินาถ นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 
 
เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม-25 ตุลาคม 2558 เป็นช่วงระยะเวลาที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีนี้มีผู้เดินทาง ไปร่วมประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 483 คน โดยเริ่มเดินทางระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -14 กันยายน 2558 รวม 10 เที่ยวบิน และมีผู้เดินทางกลับ จำนวน 519 คน ในระหว่างวันที่ 4-25 ตุลาคม 2558 รวม 9 เที่ยวบิน จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2558 ขึ้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง ต.สาคู อ.ถลาง
 
นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ต ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และญาติให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและประสานงาน คณะทำงานฝ่ายพยาบาล คณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายสถานที่
 
อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำในเรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค และขอให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่มีโรคประจำตัวจัดเตรียมยาติดตัวไปด้วย ในส่วนของการป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส ในผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นั้น เมื่อเดินทางกลับหากพบว่ามีอาการป่วยให้รีบแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจโรคทันทีที่เดินทางมาถึง หรือหากมีอาการป่วยหลังจากเดินทางกลับมาในระยะเวลา 14 -21 วัน ให้รีบมาพบแพทย์ หรือแจ้งที่สายด่วน 1669 ทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner
comments