Error
  • There was a problem loading image 45-696x465.png

ผอ.การท่าฯภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเสียงบ้านหมากปรก-แหลมทราย

  

ท่าอากาศยานภูเก็ตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนบ้านหมากปรก-แหลมทรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเสียง 

 

 

 

วันที่ 29 กันยายน 2558 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านหมากปรก และบ้านแหลมทราย เพื่อให้ข้อมูลและชี้เเจงในเรื่องการดำเนินการผลกระทบด้านเสียง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนฯ ณ มัสยิดบ้านหมากปรก และ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมทราย จังหวัดภูเก็ต

 

e-max.it: your social media marketing partner
comments